برخی از موضوعات مقالات:

 
7

item-b-g/afa (7764)

نوع عامل بیماری قارچ عضو مورد خسارت گیاه برگ نام بیماری لکه برگی فیلوستیکا نام علمی بیماری Phyuostica sojawcola عوارض لکه‌های گرد یا بیضی شکل و یا برجستگی‌های 7 شکل در کناره‌های برگ، خاکسترهای تیره ادامه مطلب…

4

item-b-g/afa (7754)

نوع عامل بیماری قارچ عضو مورد خسارت گیاه ریشه و ساقه نام بیماری پوسیدگی قهوه ای ساقه نام علمی بیماری Phialophora gregta عوارض آوندهای قرمز تیره و همچنین داخل ساقه ازبین رفتن برگ های جوان ادامه مطلب…

مقاله ها و پایان نامه ها

item-b-g/afa (7733)

نوع عامل بیماری باکتری عضو مورد خسارت گیاه برگ نام بیماری پژمردگی باکتریایی نام علمی بیماری Peseudomonas solanacearum and a conynebactexivn sp. عوارض پژمردگی برگ‌ها بخصوص در زمان کم‌آبی برآورد خسارت کم اهمیت مکان شیوع ادامه مطلب…

background